Δίκτυο PROSECUW

Σχετικά με το Δίκτυο PROSECUW

Ένα από τα μέσα για την επίτευξη αποτελεσματικής και βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ βασικών ενδιαφερομένων και ομάδων-στόχων για την προστασία και την ασφάλεια των χώρων λατρείας, καθώς και τον διαθρησκευτικό σεβασμό, είναι μέσω της δημιουργίας ενός Hub, ενός τοπικού, ευρωπαϊκού και διατομεακού δικτύου, που ευνοεί και διευκολύνει την κοινή εργασία διαφόρων ειδικών και ενδιαφερομένων μεταξύ των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών συνεργασίας PROSECUW (Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γερμανία) και όχι μόνο. Το Δίκτυο PROSECUW προορίζεται να παράγει νέα γνώση, ευαισθητοποίηση και να αναπτύξει μεγαλύτερη ικανότητα δράσης και πρόληψης, για θρησκευτικούς ηγέτες, αρχές επιβολής του νόμου, ακαδημαϊκούς ερευνητές, ΜΚΟ και τοπικές ενώσεις, δήμους και φορείς χάραξης πολιτικής για την προστασία και την ασφάλεια στους χώρους λατρείας.

Γιατί να εγγραφείτε στο Δίκτυο PROSECUW;

Εγγραφείτε ως μέλος!

Ή