Επικοινωνια

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI)

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: 

Akademie Klausenhof

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης:

RESET - Έρευνα και Εκπαίδευση στην Κοινωνική Ενδυνάμωση και Μεταμόρφωση

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης:

ULHT - Universidade Lusofona de Humanidades e Technologias

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης:

ΚΕΜΕΣ - Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών 'Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου'

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: