Πολιτικη Απορρητου

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: www.prosecuw.eu

Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από: Center for Social Innovation Ltd., Ρηγαίνης 62, 1ο όροφος, 1010, Λευκωσία, Κύπρος

Ο ιστότοπος φιλοξενείται από: Google LLC

Διεύθυνση / ιστοσελίδα: www.prosecuw.eu

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγουμε, και μόνο αυτό που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του έργου μας. Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας μάθημα, θα συλλέξουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο έργο μας.

Με ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς αυτού του έργου. Στο τέλος του έργου, όλα τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Στοιχεία επικοινωνίας: info@csicy.com