Συμφωνία Δημοσίευσης Στοιχείων

Τα προσωπικά δεδομένα που θα ληφθούν σε αυτήν την εγγραφή και τη συμμετοχή των μελών του Δικτύου θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο και για τις ανάγκες και μόνο του έργου PROSECUW και του Δικτύου PROSECUW, καθώς και για τις ανάγκες επικοινωνίας, διάδοσης, επικοινωνίας και ανταλλαγής ενημέρωσης μέσα στο Δίκτυο, καθώς και για τις ανάγκες προβολής του Δικτύου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον Τύπο, εάν χρειαστεί.

Με την εγγραφή μου στο Δίκτυο PROSECUW, συμφωνώ να συμμετάσχω στο έργο PROSECUW «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ για χώρους λατρείας» (ISFP-2020-AG-PROTECT-Αριθμός έργου: 101034232) το οποίο αναπτύσσεται επί του παρόντος από τους συνεργάτες του έργου PROSECUW. Δια του παρόντος δηλώνω ότι:

  1.  Έχω ενημερωθεί για το έργο PROSECUW και το Δίκτυο και έχω καταλάβει τι είναι το έργο και το Δίκτυο και τι στοχεύει να επιτύχει.
  2. Συμφωνώ ότι όλα τα δεδομένα μου που εισήχθησαν θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ των μελών του Δικτύου για κοινή χρήση πληροφοριών, αποστολή και λήψη ειδοποιήσεων και μηνυμάτων και για επικοινωνία στο πλαίσιο του Δικτύου PROSECUW.
  3. Αποδέχομαι ότι οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες ή βίντεο θα ληφθούν στο πλαίσιο του Δικτύου PROSECUW (συνεδριάσεις, συνέδρια, άλλες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο του Δικτύου PROSECUW, ως τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών και διάδοσης μέσω τα κατάλληλα κανάλια των εταίρων του έργου (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμα πόρων), παραιτούμενοι εκ των προτέρων από τυχόν δικαιώματα ή αποζημίωση που μπορεί να προκύψουν τελικά από μια τέτοια χρήση.
  4. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτό το έργο και το Δίκτυο και για τη μεγαλύτερη προώθηση, διάδοση και περαιτέρω εκμετάλλευση ευκαιριών, συνεργειών και άλλων δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τη θεματική περιοχή του έργου και την τελική αποστολή και όραμα για τη διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας στους χώρους λατρείας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
  5. Εξουσιοδοτώ ρητά τοΔίκτυο PROSECUW να φωτογραφίζει, να εγγράφει βίντεο και να δημοσιεύει εικόνες για την προώθηση του Δικτύου και των δραστηριοτήτων του σε κοινωνικά δίκτυα, ενημερωτικά δελτία ή ιστότοπους. Η εξουσιοδότηση που παρέχεται στην παρούσα σύμβαση είναι δωρεάν, αόριστη και ανακλητή ανά πάσα στιγμή από τον υπογράφοντα.
  6. Δικαιούμαι να λάβω επιβεβαίωση για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων, έχω το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή αιτήματος διαγραφής τους από τη βάση δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα, γράφοντας στο www.prosecuwproject.eu ή/και στη Συντονίστρια του έργου PROSECUW στην ηλεκτρονική διεύθυνση panayiota.constanti@csicy.com