Σχετικα με το εργο

Tο 'Εργο

‘PROSECUW – Προστασία και Ασφάλεια για Χώρους Λατρείας’ είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Αστυνομία του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISFP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διαρκεί από τον Μάιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2023.

ISFP-2020-AG-PROTECT. Αριθμός έργου: 101034232

Οι χώροι λατρείας σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο τα τελευταία χρόνια, λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων και αύξησης εγκλημάτων μίσους. Αυτοί οι χώροι εξυπηρετούν όχι μόνο άτομα αλλά και οικογένειες και σύνολα ανθρώπων σε ευάλωτη θέση. Επομένως, είναι σημαντικό να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς σε τέτοιους χώρους και αυτό θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα μεταξύ των ενδιαφερομένων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ένας από τους διάφορους τρόπους για τη βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας σε χώρους λατρείας είναι η συμμετοχή της κοινότητας στις προσπάθειες προστασίας.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών, εκκλησιών και ηγεσιών που βασίζονται στην πίστη, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των απειλών για την ασφάλεια, την προώθηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και τη δημιουργία εγχειριδίων για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και σχετικών εργαλείων μεταξύ των ενδιαφερομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου θα περιλαμβάνουν, πρώτα απ ‘όλα, ένα ντοκιμαντέρ που θα περιλαμβάνει ψηφιακή αφήγηση από άτομα που έχουν βιώσει εγκλήματα μίσους και τρομοκρατία σε χώρους λατρείας. Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε ότι άλλοι θα αισθάνονται ασφαλέστεροι να μοιράζονται τις ιστορίες τους και να αναφέρουν τέτοια εγκλήματα. Το ντοκιμαντέρ θα συμπεριληφθεί σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται σε εκπαιδευτικές ενότητες που θα ενισχύσουν την κατανόηση των ανησυχιών για την ασφάλεια και τη συνεργασία για την επίλυσή τους. Επιπλέον, ένας οδηγός βέλτιστων πρακτικών και οι συστάσεις πολιτικής που βασίζονται σε αυτές τις δραστηριότητες κατάρτισης θα καθοριστούν για κοινή χρήση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελος, αλλά όχι με λιγότερη σημασία, διάφορες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης θα κοινοποιηθούν διεθνώς προκειμένου να ενημερωθούν οι θρησκευτικές κοινότητες σχετικά με τα σχέδια προστασίας.

Το έργο PROSECUW βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα θα ωφελήσει τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους φορείς επιβολής του νόμου μέσω των εκπαιδευτικών συνεδριών και την ανταλλαγή ενός οδηγού βέλτιστων πρακτικών διεθνώς και μακροπρόθεσμα στοχεύει στην αύξηση της προστασίας χιλιάδων πιστών στην Ευρώπη. Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει σε ενισχυμένα μέτρα προστασίας σε θρησκευτικά ιδρύματα και σε καλύτερη ανταπόκριση σε εγκλήματα μίσους που βασίζονται στη θρησκεία, θα αυξήσει τον αριθμό των αναφορών σχετικά με επιθέσεις που τα τελευταία χρόνια δεν αναφέρονται συστηματικά και τελικά θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα ασφάλειας σε χώρους λατρείας.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του PROSECUW είναι η ενίσχυση της προστασίας σε χώρους λατρείας στις ευρωπαϊκές χώρες μέσω της δημιουργίας συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών (ιδίως των φορέων επιβολής του νόμου), των θρησκευτικών ηγετών και των προσκυνητών. Η συνεργασία θα καθιερωθεί με διάφορες μορφές και μέσω επικοινωνίας και πληροφοριών για καλύτερη κατανόηση της ρητορικής μίσους/εγκλήματος και των τρομοκρατικών απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώροι λατρείας όσον αφορά την ασφάλεια.

Πακέτα Εργασιών

Ομάδες-Στόχοι και Ενδιαφερόμενα Μέρη

Κύριες ομάδες-στόχοι / ενδιαφερόμενα μέρη

Υπηρεσίες επιβολής του νόμου / ασφαλείας (δημόσιες αρχές και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων), Θρησκευτικοί ηγέτες

Δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι / ενδιαφερόμενοι

Συνεργάτες, Εκπαιδευτές, πάροχοι ΕΕΚ, Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών (CSO), πιστοί, ΜΚΟ, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες της ΕΕ, ευρύτερο κοινό-στόχος (ευρωπαϊκοί οργανισμοί που βασίζονται στην πίστη)