18. Η οικοδόμηση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Πορτογαλία: από τη νομική διαδρομή στην αντίληψη της θρησκευτικής ελευθερίας μεταξύ των Ευαγγελικών ηγετών

Σήμερα, το 90% των χωρών του κόσμου έχουν ήδη ρήτρες για τη θρησκευτική ελευθερία στα βασικά νομικά τους κείμενα. Δεδομένου αυτού, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί: τι πρέπει να συζητηθεί ακόμη σχετικά με το θέμα αυτό; Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της ιστορίας όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία; Στην πραγματικότητα, η περίπτωση της Πορτογαλίας, ενώ συνήθως προβάλλεται ως καλό παράδειγμα θρησκευτικής ελευθερίας, συνεχίζει να αμφισβητεί αυτή την άποψη. Η εργασία μας επικεντρώνεται ακριβώς στην ανάλυση αυτών των προκλήσεων. Μέσω ενός ερωτηματολογίου που εφαρμόστηκε σε Ευαγγελικούς ηγέτες στην Πορτογαλία, αναλύουμε την αντίληψη της θρησκευτικής ελευθερίας στη χώρα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, αν και υπάρχει ένα άρτια διαμορφωμένο σύστημα διαχωρισμού κράτους-θρησκείας και ένα σχετικά προηγμένο καθεστώς θρησκευτικής ελευθερίας, στην Πορτογαλία φαίνεται να υπάρχει μια συγκεκριμένη διχοτόμηση μεταξύ της de facto και της de jure θρησκευτικής ελευθερίας.

https://revistas.pucsp.br/index.php/rever/article/view/51897