24. Συμμετοχή του έργου PROSECUW στο Κοινό Συνέδριο Ηγετών DG HOME ‘Το μέλλον των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων’

Βρυξέλλες, Βέλγιο, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Με πολλή περηφάνια ανακοινώνουμε ότι το έργο μας Prosecuw – Προστασία και Ασφάλεια Χώρων Λατρείας, συμμετείχε στο Συνέδριο Ηγετών του DG HOME με θέμα ‘Το μέλλον των Ευρωπαϊκών Επιδοτήσεων’, το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2022. Το έργο μας παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στη θεματική “Βιωσιμότητα έργων μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης”, μια παρουσίαση της οποίας ηγήθηκε η Λειτουργός Ευρωπαϊκών έργων του οργανισμού μας, κα. Κοραλία Κοντού, την οποία και ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία.  Η συνονίστρια Ευρωπαϊκών έργων, κα. Παναγιώτα Κωνσταντή παρουσίασε στρατηγηκές, πρακτικές και εισηγήσεις ως προς το να διατηρείται η βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών έργων.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εταίρους μας που κράτησαν αυτό το έργο σε προτεραιότητα όσον αφορά την ποιότητα, επίδραση και επιτυχία – από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας CSI, την Ακαδημία Klausenhof ULHT, το πανεπιστήμιο της Λουσοφόνα, το Κέντρο Μητρ. Παντελεήμων Παπαγεωργίου και το κέντρο RESET. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και που ενισχύουν τις προσπάθειες μας για προστασία και ασφάλεια στην κοινότητα – τα έργα Prosperes, SASCE, PROTECTOR, SOAR και SHIELD. Ευελπιστούμε σε πολλές ακόμα επιτυχίες στο μέλλον!