30. Συμμετοχή του έργου PROSECUW στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη σε ένα ταραγμένο κόσμο’, από τη σχολή Fletcher, του Πανεπιστημίου Tufts

Αθήνα, Ελλάδα, 2-6 Μαΐου 2022

ΗΜΕΡΑ 1

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI, Συντονιστής του έργου Prosecuw- Προστασία και Ασφάλεια σε Χώρους Λατρείας συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη σε ένα ταραγμένο κόσμο”, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Σχολή  Fletcher στο Πανεπιστήμιο Tufts, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ακαδημαϊκοί και ερευνητές από το Κέντρο Μητρ. Παντελεήμων Παπαγεωργίου και τη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες υπήρξαν θεολόγοι, μητροπολίτες, διαχειριστές έργων και εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και θρησκευτικοί οργανισμοί. Κύρια ομιλία υπήρξε η “Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη: Θεολογία και Ηγεσια, Περιεχόμενο, Πλαίσιο και Ανταγωνισμός” από την Δρ. Ελισάβετ Προδρόμου και το Δρ. Νικόλαο Δημητριάδη. Η ομιλία “Επίλυση διαμάχης” έγινε από την Δρ. Tina Robiolle.

ΗΜΕΡΑ 2

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI, Συντονιστής του έργου Prosecuw- Προστασία και Ασφάλεια σε Χώρους Λατρείας συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη σε ένα ταραγμένο κόσμο”, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Σχολή  Fletcher στο Πανεπιστήμιο Tufts, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. | Η Ελλάδα στον Κόσμο, διεξήχθη στην Αθήνα, 2-5 Μαΐου 2022.

''Οικονομικός Σχεδιασμός και Στρατηγική'' από τον Patrick Schena - ''Οργανωσιακή Αλλαγή'', από την Kim Wilson - Εργασίες και συνεργασίες σε έργα από όλους τους συμμετέχοντες - δείπνο στο καφέ Avissinia, με οικοδέσποινα την Eugenia Vandoros, Εθνική διευθύντρια της πρωτοβουλίας Αντρέας και Δήμητρα.

ΗΜΕΡΑ 3

Το εποικοδομητικό και παραγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη σε ένα ταραγμένο κόσμο”, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Σχολή  Fletcher στο Πανεπιστήμιο Tufts, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. | Η Ελλάδα στον Κόσμο, που έγινε στην Αθήνα, 2-5 Μαΐου 2022, και στο οποίο παρευρέθηκε η συντονίστρια του έργου, κα. Παναγιώτα Κωνσταντή από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI, συνεχίστηκε με μια πολύ ενδιαφέρουσα 3η μέρα.

''Οικονομικός Προγραμματισμός και Στρατηγική - Μέρος 2'' από τον Patrick Schena - ''Κυβερνοασφάλεια και Κακόβουλη Επιρροή'', από την Josephine Wolff - Προκαταρκτική παρουσίαση της εργασίας από όλους τους συμμετέχοντες - Δεξίωση από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.

ΗΜΕΡΑ 4

Η 4η μέρα του εκπαιδευτικού προγράμματος “Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη σε ένα ταραγμένο κόσμο”, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Σχολή  Fletcher στο Πανεπιστήμιο Tufts, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. | Η Ελλάδα στον Κόσμο, που έγινε στην Αθήνα, 2-5 Μαΐου 2022, και στο οποίο παρευρέθηκε η συντονίστρια του έργου, κα. Παναγιώτα Κωνσταντή από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI, περιλάμβανε τα εξής για την 4η μέρα: ''Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη, Μέρος 2: Διαποικίληση'', από το Δρ. Νικόλαο Δημητριάδη και τη Δρ. Ελισάβετ Προδρόμου - '''Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη, Μέρος 4: Ημερη δύναμη, εθνική και διεθνής'', από το Δρ. Νικόλαο Δημητριάδη και τη Δρ. Ελισάβετ Προδρόμου - Γεύμα με τον προσκεκλημένο ομιλητή από τον Δρ. Δημήτριο Λινό MD (φωτο) - Εργασία, Αναστοχασμός στο έργο από όλους τους συμμετέχοντες - Δείπνο της ομάδας στο Athens Club, με ειδική επίσκεψη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κο. Κώστα Φραγκογιάννη (φωτό)

ΗΜΕΡΑ 5

Η 5η και τελευταία μέρα του εκπαιδευτικού προγράμματος “Ηγεσία που βασίζεται στην πίστη σε ένα ταραγμένο κόσμο”, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Σχολή  Fletcher στο Πανεπιστήμιο Tufts, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. | Η Ελλάδα στον Κόσμο, που έγινε στην Αθήνα, 2-5 Μαΐου 2022, και στο οποίο παρευρέθηκε η συντονίστρια του έργου, κα. Παναγιώτα Κωνσταντή από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI, περιλάμβανε τα εξής για την 5η μέρα: Παρουσιάσεις από τις ομάδες με όλους τους συμμετέχοντες που παρευρέθηκαν και κάλυψαν τις 5 θεματικές ηια την ηγεσία που βασίζεται στη θρησκεία: 1) Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 2) Φτώχεια, 3) Μετανάστευση, 4) Πολιτική και 5) Οικονομία - Παρουσίαση και παράδοση διπλωμάτων και καταληκτική συζήτηση