33. 3η Διαδικτυακή Συνάντηση των Εταίρων του Έργου PROSECUW

Λευκωσία, Κύπρος, 29 Απριλίου 2022

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ολοκλήρωση της 3ης διαδικτυακής συνάντησης του έργου Prosecuw- Προστασία και Ασφάλεια για Χώρους Λατρείας, η οποία έγινε στις 29 Απριλίου 20222. Οι εργασίες προχωρούν και οι εταίρου ήδη ολοκληρώνουν το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για θρησκευτικούς ηγέτες, φορείς ασφαλείας, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς επίσης και οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος είναι να τους εξοπλίσουμε με γνώσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική συνεργασία έτσι ώστε να προστατέψουν αποτελεσματικά όλους τους χώρους λατρείας.

Μείνετε συντονισμένοι για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και τη διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα διατείθεται δωρεάν για όλους μέσα από το www.prosecuwproject.eu