4. Σύντομος οδηγός ΕΕ για την υποστήριξη της προστασίας των χώρων λατρείας

10 Ιουλίου 2021

Συγγραφέας: Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Τα σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (όπως η Στρατηγική της Ένωσης για την Ασφάλεια της ΕΕ, η Αντιτρομοκρατική Ατζέντα της ΕΕ και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την υποστήριξη της προστασίας των δημόσιων χώρων), δεσμεύονται πλήρως για την προστασία των δημόσιων χώρων. Αυτό περιλαμβάνει χώρους λατρείας, οι οποίοι αποτελούν τακτικό στόχο τρομοκρατικών επιθέσεων, λόγω του ανοιχτού, προσβάσιμου και συμβολικού χαρακτήρα τους. Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της προστασίας τους με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων διαφορετικών θρησκειών και εθνικών αρχών και με τη χρηματοδότηση έργων που ενισχύουν την προστασία τους.

Ο γρήγορος οδηγός της ΕΕ για την υποστήριξη της προστασίας των χώρων λατρείας δημιουργήθηκε από τη συμβουλευτική ομάδα προστατευτικής ασφάλειας της DG HOME και τις αστυνομικές μονάδες του Δικτύου Ασφάλειας Υψηλού Κινδύνου της ΕΕ (που ιδρύθηκε το 2018, για την υποστήριξη της προστασίας των δημόσιων χώρων και τοποθεσιών υψηλού κινδύνου). Για τη δημιουργία του οδηγού ζητήθηκε επίσης η γνώμη του Φόρουμ Χειριστών της ΕΕ για την προστασία των δημόσιων χώρων, που αποτελείται από δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς που περιλαμβάνουν θρησκευτικές κοινότητες.

Αυτός ο οδηγός στοχεύει να βοηθήσει τους μικρότερους και μεσαίους χώρους λατρείας να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα για την ασφάλεια, παραθέτοντας βασικά βήματα αξιολόγησης ευπάθειας, χωρίς να αλλοιωθεί η φύση και ο σκοπός του χώρου.

Διαβάστε τον πλήρη Οδηγό εδώ:

https://ec.europa.eu/home-affairs/whats-new/publications/eu-quick-guide-support-protection-places-worship_en?fbclid=IwAR1K5sEpSJjHg1rs4tFdJhDySeWmwey5IhWlestOl