7. Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2021-2027

20 Οκτωβρίου 2021

Από το DG Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Δείτε το βίντεο για να μάθετε για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)!

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) έχει συσταθεί με αρχικό προϋπολογισμό 1,93 δισεκατομμυρίων ευρώ και με στόχους την προώθηση ενισχυμένων ικανοτήτων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της τρομοκρατίας, του εγκλήματος και της ριζοσπαστικοποίησης. ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας· και διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ΕΕ και άλλων σχετικών αρχών.

Οι προβλεπόμενες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ISF περιλαμβάνουν την αγορά κατάλληλων συστημάτων ΤΠΕ, την εφαρμογή καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω δικτύων και την εκπαίδευση και κατάρτιση των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών και των διοικητικών υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα για τα χρηματοδοτικά μέσα: https://ec.europa.eu/home-affairs/funding_en

Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=M90Wbo6NJvY