8. Συνιστώμενες βέλτιστες πρακτικές για την εξασφάλιση χώρων λατρείας σε όλο τον κόσμο για ανθρώπους όλων των θρησκειών

Παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Λατρείας των Οίκων

Η εξασφάλιση χώρων λατρείας όλων των θρησκειών είναι υψίστης σημασίας για την PROSECUW- Προστασία και Ασφάλεια Χώρων Λατρείας και για όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση από την Επιτροπή Λατρείας του Οίκου σχετικά με τις Συνιστώμενες Βέλτιστες Πρακτικές για την Ασφάλεια των Χώρων Λατρείας σε όλο τον Κόσμο για Άτομα όλων των Θρησκειών.

Διαβάστε περισσότερα:

https://www.asisonline.org/globalassets/get-involved/councils/documents/best-practices-securing-houses-of-worship.pdf?fbclid=IwAR2_ElmT76e7gxZenTPh8-gIV_Mp1ywCI4UTEdXfHCvC