9. Πατριάρχες και αρχηγοί Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ εκδίδουν «Δήλωση σχετικά με την τρέχουσα απειλή για τη χριστιανική παρουσία στους Αγίους Τόπους»

16 Δεκεμβρίου 2021

Από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

Οι Πατριάρχες και οι αρχηγοί των Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ εξέδωσαν μια «Δήλωση για την τρέχουσα απειλή για τη χριστιανική παρουσία στους Αγίους Τόπους», επαναλαμβάνοντας την ανησυχία ότι, σε όλους τους Αγίους Τόπους, οι Χριστιανοί έχουν γίνει στόχος περιθωριακών και ριζοσπαστικών ομάδων. Το έργο PROSECUW υποστηρίζει παρόμοιες ενέργειες που προάγουν τον διάλογο μεταξύ των ηγετών της Εκκλησίας και των πολιτικών και άλλων αρχών.

Διαβάστε περισσότερα:

https://www.oikoumene.org/