Ενότητα Category: Greek

Ενότητα 4 Δημιουργώντας εμπιστοσύνη και ενισχύοντας τις κοινότητες

Ενότητα 4 Δημιουργώντας εμπιστοσύνη και ενισχύοντας τις κοινότητες

Μαθησιακοί Στόχοι Σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θρησκευτικών ηγετών, των οργάνων επιβολής του νόμου, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και

Ενότητα 3 Δημιουργώντας Δίκτυα και Συνέργειες

Ενότητα 3 Δημιουργώντας Δίκτυα και Συνέργειες

Μαθησιακοί Στόχοι Ο βασικός μαθησιακός στόχος της Εκπαιδευτικής Ενότητας 3 είναι η κατανόηση της έννοιας των Δικτύων PROSECUW, του πεδίου εργασιών, της οργάνωσης, των μελών, του συντονισμού, των μεθόδων εργασίας,

Ενότητα 2 Υπάρχουσες πολιτικές και καλές πρακτικές

Ενότητα 2 Υπάρχουσες πολιτικές και καλές πρακτικές

Μαθησιακοί Στόχοι Στην Ενότητα 2 θα μάθετε για υπάρχουσες πολιτικές και πλαίσια που αφορούν στην προστασία και ασφάλεια των χώρων λατρείας. Θα έχετε επίσης πρόσβαση σε καλές πρακτικές. Συγκεκριμένα, θα

Ενότητα 1 Κατανοώντας και ορίζοντας τους όρους

Ενότητα 1 Κατανοώντας και ορίζοντας τους όρους

Μαθησιακοί στόχοι Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυξημένη κριτική ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων, δηλαδή, της αστυνομίας, των θρησκευτικών ηγετών στους χώρους λατρείας, των