Κεφάλαιο 4 Κοινό έδαφος για το πώς να δημιουργηθεί μία συνέργεια

Ποιο είναι το βασικό ερώτημα που προσπαθείτε να απαντήσετε; Γιατί είναι σημαντικό; Τι δυνατότητες πιστεύετε ό,τι υπάρχουν;

Ποιον αφορά αυτό το πρόβλημα; Τι μπορεί να συμβεί εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, δεν αντιμετωπιστεί;

Μπορείτε να σκεφτείτε την ανάγκη αυτή με διαφορετικό τρόπο; Μπορείτε να βρείτε μία άλλη προσέγγιση;