Θέμα 1 Δίκτυα που δημιουργήθηκαν για να διαρκέσουν

  • Η μακροχρόνια επιτυχία του έργου εξαρτάται από την εμπλοκή και τη δέσμευση των μελών του δικτύου μέσα στην ομάδα. Το δίκτυο είναι ουσιαστικά η ομάδα των ατόμων που το αποτελούν και που εργάζονται μαζί. Η δημιουργία δυνατών σχέσεων μεταξύ των μελών του δικτύου είναι ένας βασικός παράγοντας για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα αυτής της πρωτοβουλίας.
  • Η ανάπτυξη και η διατήρηση των σχέσεων βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε επιτυχημένου δικτύου.
  • Η γνώση του εύρους της κοινότητάς σας και η κατανόηση του πλήρους φάσματος των αναγκών της είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσετε την παροχή του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος δικτύου και σχετικών δραστηριοτήτων. Η εξεύρεση αποτελεσματικών μηνυμάτων και καναλιών για την εμπλοκή και την επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς θέτει το δίκτυο σε ισχυρή θέση για την επίτευξη του στόχου του.

Το δίκτυο είναι ένα σύστημα σχέσεων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών.

Το εύρος του δικτύου των ενδιαφερόμενων φορέων σας μπορεί να είναι εκτεταμένο.

Μερικά άτομα θα έχουν περισσότερη επιρροή στην επιτυχία του δικτύου σας από μερικά άλλα.

Χτίζοντας σχέσεις και εμπιστοσύνη με διάφορα είδη ενδιαφερόμενων φορέων, μπορείτε να εμπνεύσετε νέες ιδέες, να δημιουργήσετε ευκαιρίες για το δίκτυο σας, και να καταφέρετε την επιτυχία.