Θέμα 1 Διαφορετικότητα στη Γερμανία

  • Υπολογίζεται ότι πάνω από το 30% των ατόμων κάτω των 18 ετών στη Γερμανία έχουν τη λεγόμενη «μεταναστευτική   βιογραφία». Παρακολουθήστε το βίντεο “Πόσο διαφορετική είναι η Γερμανία (και πώς γίνεται αντιληπτή αυτή η ποικιλομορφία);” για περισσότερες πληροφορίες:
  • Σε μια έρευνα στη Γερμανία, το 66 % του πληθυσμού άνω των 70 ετών απάντησε ότι θα ήθελε να δει τους μετανάστες να προσαρμόζονται στη γερμανική κουλτούρα. Όσον αφορά στις νεότερες ηλικίες, το ποσοστό αυτό μειώνεται και τελικά πέφτει στο 22% μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών. Η πλειονότητα των νέων ενηλίκων θα ήθελε να έρθουν πιο κοντά όλες οι πολιτισμικές ομάδες της χώρας.
  • Ένα 55 % μεταξύ των ερωτηθέντων στην έρευνα ηλικίας κάτω των 25 ετών απάντησε ότι θα ήθελε να δει διαφορετικές κουλτούρες να συγχωνεύονται. (El Menouar, n.d.)
  • Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που θεσπίστηκε το 1949, το κράτος και η εκκλησία συνεργάζονται στη βάση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας και καμία εκκλησία ή θρησκεία δεν αντιμετωπίζεται με προνομιακό τρόπο από το κράτος. (Naftemporiki, 2018)
Εικόνα διαθέσιμη στο: https://www.shutterstock.com/el/image-photo/view-protestant-market-church-marktkirche-palace-2176522553