Θέμα 1 Εισαγωγή

Στο μέρος 2 θα εξετάσουμε τις συνθήκες διαφόρων εθνικών πλαισίων. Για το σκοπό αυτό θα επικεντρωθούμε στα πλαίσια των χωρών των τεσσάρων εταίρων: Κύπρος, Ελλάδα, Γερμανία, Πορτογαλία. 

  • Τη θρησκευτική ποικιλομορφία, καθώς επίσης και την ιστορία και τη σημασία για τη σημερινή κατάσταση στις αντίστοιχες χώρες
  • Στατιστικές σχετικά με τη βία και πληροφορίες για το ποια ινστιτούτα και οργανισμοί συντείνουν στην προστασία και ασφάλεια των χώρων λατρείας στην κάθε χώρα.