Θέμα 1 Εισαγωγή

Σε αυτή την υποενότητα θα μάθετε περισσότερα για τις συγκεκριμένες συνθήκες σε καθεμιά από τις τέσσερις χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία..

  • Τη διαμάχη μεταξύ των Ελληνοκυπρίων Χριστιανών και των Τουρκοκυπρίων Μουσουλμάνων στην Κύπρο
  • Τη σημαντική επιρροή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας σε υπάρχουσες πολιτικές
  • Το επίκεντρο της προσοχής στις Εβραϊκές και Μουσουλμανικές κοινότητες σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των χώρων λατρείας στη Γερμανία.
  • Την επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας στην Πορτογαλία