Θέμα 1 Εισαγωγή

  • την ανεξιθρησκεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα
  • δεξιότητες σχετικά με μέτρα ασφαλείας για την προστασία και ασφάλεια χώρων λατρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • το θέμα της προστασίας των χώρων λατρείας