Θέμα 1 Θρησκευτικές κοινότητες που χρειάζονται υποστήριξη

Πηγή: https://www.shutterstock.com/el/image-photo/old-hongde-tang-fitch-memorial-christian-362111969

  • Θρησκευτικά εγκλήματα μίσους
  • Πρόκληση βλαβών στις θρησκευτικές κοινότητες
  • Οι θρησκευτικές κοινότητες είναι ευάλωτες
  • Οι θρησκευτικές κοινότητες χρειάζονται άμεσα υποστήριξη

Μέσα σε μόνο ένα έτος (2018):

  • Περισσότεροι από 1000 Χριστιανοί συλλήφθηκαν λόγω της θρησκείας τους
  • Περισσότερες από 100 εκκλησίες δέχθηκαν επίθεση
  • Οι ιδιωτικές περιουσίες 15 Χριστιανών είχαν παραβιαστεί
  • Άλλες μειονότητες, εκτός από τους Χριστιανούς, επίσης υποφέρουν από διακρίσεις
  • Η Anna Hill δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ό,τι η χώρα ανέβηκε 20 θέσεις στον κατάλογο World Watch από το 2018

Πηγή: https://www.eupoliticalreport.eu/religious-minorities-under-threat-in-china/

  • Ευρωπαϊκή Ένωση και προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων (παραδείγματα):

Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2018)

Lopatowska (χωρίς ημερομηνία)

Δραστηριότητες

Πιστεύετε ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επαρκείς για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων που χρειάζονται υποστήριξη;

Γνωρίζετε άλλες θρησκευτικές μειονότητες εντός της Ένωσης που είναι εξίσου ευάλωτες και υποφέρουν από παραβιάσεις;