Θέμα 1 Θρησκευτικές κοινότητες που χρειάζονται υποστήριξη

 • Θρησκευτικά εγκλήματα μίσους
 • Πρόκληση βλαβών στις θρησκευτικές κοινότητες
 • Οι θρησκευτικές κοινότητες είναι ευάλωτες
 • Οι θρησκευτικές κοινότητες χρειάζονται άμεσα υποστήριξη

Μέσα σε μόνο ένα έτος (2018):

 • Περισσότεροι από 1000 Χριστιανοί συλλήφθηκαν λόγω της θρησκείας τους
 • Περισσότερες από 100 εκκλησίες δέχθηκαν επίθεση
 • Οι ιδιωτικές περιουσίες 15 Χριστιανών είχαν παραβιαστεί
 • Άλλες μειονότητες, εκτός από τους Χριστιανούς, επίσης υποφέρουν από διακρίσεις
 • Η Anna Hill δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ό,τι η χώρα ανέβηκε 20 θέσεις στον κατάλογο World Watch από το 2018

Πηγή: https://www.eupoliticalreport.eu/religious-minorities-under-threat-in-china/

 • Η θεμελιώδης αξία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τα δικαιώματα των μειονοτήτων
 • Η Οδηγία για την Ισότητα στην Απασχόληση (Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου): Θέτει ένα ευρύ πλαίσιο για την ισότητα σε κάθε εργασιακό περιβάλλον & Απαγορεύει αυστηρά τις άμεσες και έμμεσες μορφές θρησκευτικών διακρίσεων
 • Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν: Συλλογή δεδομένων, Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, Συγκέντρωση χρημάτων και άλλων πόρων για να βοηθηθούν οι μειονότητες


Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2018)

Lopatowska (χωρίς ημερομηνία)

Δραστηριότητες

Πιστεύετε ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επαρκείς για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων που χρειάζονται υποστήριξη;

Γνωρίζετε άλλες θρησκευτικές μειονότητες εντός της Ένωσης που είναι εξίσου ευάλωτες και υποφέρουν από παραβιάσεις;