Θέμα 1 Πλεονεκτήματα μίας αμοιβαίας συνεργασίας

Η αμοιβαία συνεργασία θα συμβάλλει στην ασφάλεια όλων των κοινοτήτων και των διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων.

  • Η αμοιβαία συνεργασία θα επιφέρει θετικές εξωτερικές επιδράσεις και θα προωθήσει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, δηλαδή μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, και μεταξύ διαφορετικών υποβάθρων, οι οποίοι θα θεωρήσουν πολύ χρήσιμο να διατηρούν επαφή και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους.
  • Ευκαιρίες για καινούργιες πρωτοβουλίες μπορεί να εμφανιστούν μέσα από αυτό τον διάλογο.
  • Οι ομόλογοι μπορούν να παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη σε περίπτωση ανάγκης. Για παράδειγμα, αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί σχολείων, κ.λπ.