Θέμα 1 Συγκεκριμένες ανάγκες των θυμάτων εγκλημάτων μίσους

Έγκλημα Μίσους: Τι είναι; Σύμφωνα με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα έγκλημα μίσους είναι μία πράξη που συνδυάζει την πτυχή του ποινικού αδικήματος με την προκατάληψη, η οποία είναι αυτό που παρακινεί τον δράστη να το διαπράξει (ΟΑΣΕ, Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), 2022).

Επομένως, γίνεται εύκολα κατανοητό ό,τι:

  • Το θύμα επιλέγεται από τον δράστη με βάση προκαταλήψεων.
  • Τα κριτήρια με τα οποία ο δράστης επιλέγει το θύμα είναι η θρησκεία, η φυλή, το φύλο, η γλώσσα, και πολλά άλλα (ΟΑΣΕ, Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), 2022).

Ποιες είναι μερικές βασικές ανάγκες που έχουν τα θύματα εγκλημάτων μίσους; Σύμφωνα με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR), (2022):

  • Το βασικότερο είναι ό,τι τα θύματα θέλουν να νιώσουν ασφάλεια, προστασία, και κατανόηση. Επομένως, το περιβάλλον όπου θα γίνει η καταγγελία ενός τέτοιου περιστατικού ή όπου θα γίνει η συνέντευξη του θύματος είναι ζωτικής σημασίας.
  • Υπάρχει ανάγκη για διαφορετικά συστήματα ποινικής δικαιοσύνης και δικαίου, ώστε τα θύματα εγκλημάτων μίσους να αισθάνονται ό,τι υπάρχει κάποιος που τα εκπροσωπεί.
  • Τα άτομα που βίωσαν κάτι τέτοιο χρειάζονται ενδυνάμωση και υποστήριξη.
  • Πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε νομικές διαδικασίες.