Θέμα 1 Χώροι λατρείας

Ένας χώρος λατρείας, σύμφωνα με το λεξικό του Collins, είναι “ένα κτίριο όπου άνθρωποι συγκεντρώνονται για να προσεύχονται μαζί, όπως μια εκκλησία, μια συναγωγή ή ένα τζαμί” (Collins Dictionary). Έτσι, εξ ορισμού, ένας τέτοιος χώρος περιλαμβάνει την έννοια της κοινότητας.

Ο λόγος για τον οποίο η κοινότητα μιας πίστης αποφάσισε την καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου ιερού χώρου ποικίλλει στους διάφορους πολιτισμούς και την ιστορία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έγινε “εξαιτίας της εμφάνισης κάποιας ιερότητας σε εκείνο το σημείο. Οι ιεροί χώροι ήταν επίσης σημεία φυσικής και ιστορικής σημασίας για την κοινότητα. Λόφοι ή βουνά, όπου υπήρχε ασφάλεια από τους εχθρούς, και άλλες τέτοιες τοποθεσίες” (Britannica).

Ο χώρος λατρείας είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που συναντούμε σε αυτό που είναι κοινώς αποδεκτό ως θρησκεία.

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι οι πιστοί αναζητούν ασφάλεια και προστασία στους χώρους λατρείας τους.

Δραστηριότητες

  1. Τι άλλο πιστεύετε ότι αναζητά κάποιος σε έναν ιερό χώρο; Πώς αυτό επηρεάζει την αίσθηση ασφάλειας μέσα σε έναν χώρο λατρείας;
  2. Παρακαλούμε να δείτε το βίντεο ‘The Power of Religion in a Turbulent World’ (“Η δύναμη της θρησκείας σε έναν πολυτάραχο κόσμο»):

Τώρα, απαριθμήστε τους τρόπους με τους οποίους οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να προωθήσουν την ειρήνη σε περιοχές με θρησκευτικές συγκρούσεις.