Θέμα 2 Ένας σύντομος Ευρωπαϊκός οδηγός για την υποστήριξη και την προστασία των χώρων λατρείας

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν δημιουργήσει ένα σύντομο οδηγό για να βοηθήσουν τους χώρους λατρείας να αξιολογήσουν τα ρίσκα που αντιμετωπίζουν και να λάβουν μέτρα για την αύξηση της προστασίας τους από την τρομοκρατία. Ο οδηγός παρουσιάζει καλές πρακτικές, ιδιαίτερα προσαρμοσμένες στην προστασία των χώρων λατρείας και τις ιδιαιτερότητες τους. Σκοπός είναι να παρέχει βασική καθοδήγηση ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την ιερή φύση των χώρων λατρείας.

  • Διαχείριση ρίσκου
  • Ανάπτυξη βασικής ενημέρωσης
  • Δημιουργία αρχών για αξιολόγηση της ασφάλειας των χώρων λατρείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε αυτό τον οδηγό συμπεριλαμβάνοντας μια λίστα ελέγχου ασφαλείας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.  Προσφέρουν εισηγήσεις για βασικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Αυτά μπορούν να βρεθούν από τη σελίδα 12 του οδηγού “Αρχές για την Αξιολόγηση των Χώρων Λατρείας” ( ‘Principles for a Security Evaluation for Places of Worship’.)

Για ολόκληρο τον οδηγό πατήστε  εδώ. Ο οδηγός υπάρχει σε 22 γλώσσες.