Θέμα 2 Αποτροπή συγκρούσεων

Παρά τη χρήση βέλτιστων πρακτικών, καθώς και καλών εργαλείων πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων, είναι πιθανό σε ένα τόσο ευαίσθητο αντικείμενο εργασίας να προκύψει μία σύγκρουση.

Για την αποφυγή συγκρούσεων, οι συνεδριάσεις πρέπει να εστιάζουν σε θέματα που ενώνουν όλα τα μέλη που συμμετέχουν, αποφεύγοντας εντελώς τις διαφωνίες για θρησκευτικά ζητήματα, και παρακάμπτοντας συζητήσεις για τα πλεονεκτήματα κάθε θρησκείας.

Τα διεθνή προβλήματα μεταξύ θρησκευτικών ομάδων ή μεταξύ χωρών μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις. Ιδιαίτερα οι εβραϊκές κοινότητες βρίσκονται πάντα υπό πίεση, όχι μόνο λόγω της ιστορικής διαδρομής του λαού τους, αλλά και λόγω της σύγκρουσης στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

  • Σύγκρουση Ιδεών - Αυτό το είδος σύγκρουσης συχνά συμβαίνει όταν δύο συνάδελφοι εργάζονται στο ίδιο έργο αλλά έχουν διαφορετικές ιδέες για το πώς να το προσεγγίσουν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ιδέες, δεδομένου ό,τι οι προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες επηρεάζουν τις τρέχουσες αντιλήψεις και πεποιθήσεις μας. Η διαφορετικότητα μας αυτή όμως δεν πρέπει να οδηγεί σε συγκρούσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η σύγκρουση προκαλείται όταν ένα άτομο θεωρεί ό,τι οι απόψεις του είναι αλάνθαστες και αρνείται να ακούσει τα επιχειρήματα του ατόμου με το οποίο συνομιλεί.
  • Σύγκρουση Συμφερόντων  - Ένα άτομο βιώνει σύγκρουση συμφερόντων όταν υπερασπίζεται το συμφέρον του προς και έναντι όλων. Αυτό το είδος σύγκρουσης είναι επομένως ευρέως διαδεδομένο μεταξύ συναδέλφων, και μεταξύ προϊσταμένων και υπαλλήλων. Κάθε άτομο προσπαθεί να υπερασπιστεί τα δικά του συμφέροντα χωρίς να προσπαθεί να βρει μία αμοιβαία συμφωνία που να είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα.
  • Διαπροσωπικές Συγκρούσεις - Αυτό το είδος σύγκρουσης είναι η εχθρότητα μεταξύ δύο ατόμων που προκλήθηκε από αίσθημα ανταγωνισμού, μία παλιά διαφωνία, ασυμβατότητα χαρακτήρων (συγκρουόμενες προσωπικότητες), ή διαφορετικές απόψεις.
  • Συγκρούσεις Εξουσίας - Οι συγκρούσεις εξουσίας προκύπτουν όταν ένα άτομο καταπατά τα καθήκοντα ενός άλλου. Επομένως, είναι σημαντικό να ορίζονται ξεκάθαρα τα καθήκοντα κάθε ατόμου μόλις αναλάβουν μία θέση ή ξεκινήσουν ένα έργο.
  • Παρεξηγήσεις - Οι παρεξηγήσεις είναι ο πιο συχνός λόγος σύγκρουσης σε μία σχέση, αλλά και ο πιο εύκολος να επιλυθεί. Είναι αποτέλεσμα, όπως υποδηλώνει το όνομα του όρου, μίας παρερμηνείας, μίας παρεξήγησης.

Source: Coachhub

Πώς να αποφεύγουμε συγκρούσεις: τρόποι διαχείρισης συγκρούσεων

 

Ο Stephen R. Covey, ένας διάσημος Αμερικάνος ομιλητής και συγγραφέας, εξηγεί στο βιβλίο του για τη θεωρία της διαχείρισης συγκρούσεων, «7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων», ό,τι οι κοινές αξίες παίζουν σημαντικό ρόλο σε έναν οργανισμό, καθώς βοηθούν στην ανάπτυξη συλλογικής ευφυΐας. Αυτή η προσέγγιση συγκεντρώνει και ενώνει τις αξίες του οργανισμού και τις αξίες που μοιράζονται όλα τα μέλη. Η διαδικασία εμπλοκής όλων συμβάλλει στο αποτέλεσμα και στην ορθή χρήση τους.
Η εμπιστοσύνη αποτελεί πραγματικό θεμέλιο για την ευημερία στην εργασία και μειώνει σημαντικά τις συγκρούσεις μεταξύ των υπαλλήλων. Ο ρόλος των ηγετών είναι να εμπνέουν εμπιστοσύνη για την προώθηση της εμπιστευτικότητας, αλλά και να έχουν εμπιστοσύνη στους/τις υπαλλήλους τους. Επομένως, ο ηγέτης, μέσω μίας μετασχηματιστικής ηγεσίας, πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες και το χώρο της εμπιστοσύνης - διαχείριση της αλλαγής στην πράξη.  transformational leadership, στην πράξη. – διαχείριση της αλλαγής στην πράξη.

Διαχείριση Συγκρούσεων

Η επικοινωνία είναι αναγκαία, ειδικά σε περιόδους συγκρούσεων. Οι περισσότερες από τις συγκρούσεις που αναφέρονται πιο πριν οφείλονται σε έλλειψη επικοινωνίας, αλλά και ενεργητικής ακρόασης. Είναι γεγονός ό,τι η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί ενεργή και προσεκτική ακρόαση. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να βοηθήσετε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε σύγκρουση να εκφράσουν τα προβλήματα και τα συναισθήματά τους με λέξεις.
Η επίλυση συγκρούσεων απαιτεί μία λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων. Το ιδανικό είναι να βρεθεί μία λύση που θα είναι ωφέλιμη για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα. Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα δεν είναι σχεδόν ποτέ τόσο απλά. Επομένως, θα πρέπει είτε να υπάρξει συμβιβασμός, όπου κάθε άτομο θα αναθεωρήσει τις απαιτήσεις του, είτε μία επιβεβλημένη λύση.

Συμπερασματικές  συμβουλές για την αποφυγή και τη διαχείριση συγκρούσεων

  • Η πρόληψη και η διαχείριση αυτών των αγχωτικών καταστάσεων μπορεί να είναι μερικές φορές περίπλοκη, και υπάρχουν αναμφίβολα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
  • Δεν πρέπει όμως να αποφεύγουμε τα προβλήματα που εμφανίζονται επειδή είναι συχνά σε τέτοιες περιόδους που γεννιούνται οι καλύτερες ιδέες.
  • Η εκμάθηση της μη βίαιης επικοινωνίας, η εκμάθηση καλύτερης διαχείρισης συγκρούσεων, η ανάπτυξη εμπιστοσύνης στον εαυτό μας και στα άλλα άτομα, ή η απόκτηση ηγετικής ικανότητας αποτελούν μέρος των κοινωνικών δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν για την αντιμετώπιση τεταμένων καταστάσεων.