Θέμα 2 Διαθρησκειακός διάλογος

“Ο διαθρησκειακός διάλογος ορίζεται καλύτερα ως η ηθελημένη συνάντηση και αλληλεπίδραση μεταξύ μελών διαφορετικών θρησκειών. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία μορφών διαθρησκειακού διαλόγου, χωρίς να υπάρχει μια γενική συμφωνία σχετικά με το ποιες είναι αυτές οι μορφές: ο επίσημος ή θεσμικός διάλογος μεταξύ μιας εκλεκτής ομάδας (ελίτ) που επιλέγονται από τις θρησκείες τους ως επίσημοι εκπρόσωποι, ο διάλογος που γίνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ο προφορικός διάλογος, ο διαδραστικός διάλογος, ο πνευματικός διάλογος, ο πρακτικός διάλογος και ο ενδοθρησκειακός  διάλογος” (King, 2011).

Ο διαθρησκειακός διάλογος φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων προκειμένου να συνομιλήσουν. Οι συζητήσεις αυτές μπορούν να λάβουν χώρα σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα, κυρίως σε επίπεδο λαϊκής βάσης, Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη (United nations Institute for Peace), https://www.usip.org

Δραστηριότητες

1. Εξετάστε τη δύναμη της λέξης “ηθελημένη ” στον παραπάνω ορισμό. Πιστεύετε ότι ένας επίσημος/θεσμικός ή πνευματικός διάλογος μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

2. Στην προηγούμενη ενότητα σκιαγραφήθηκε η σημασία της εμπλοκής της κοινότητας στον διαθρησκειακό διάλογο. Με ποιους τρόπους αυτή η συμμετοχή της κοινότητας στις διαθρησκειακές συναντήσεις επιδρά στην προστασία και την ασφάλεια των χώρων λατρείας;  Παραθέστε μια λίστα.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θρησκευτικών Ηγετών European Council of Religious Leaders (ECRL)

Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που ξεκίνησε το 2002 στο Όσλο και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει “δράσεις για την προώθηση της ειρηνικής και γόνιμης συνύπαρξης των ανθρώπων εντός και εκτός συνόρων” στο πλαίσιο του συνασπισμού Religions for Peace’ (Academy for Cultural Diplomacy). Το ECRL “συγκεντρώνει ανώτατους θρησκευτικούς ηγέτες από τις ιστορικές θρησκείες της Ευρώπης: Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό και Ισλάμ μαζί με Βουδιστές, Ινδουιστές, Σιχ και Ζωροαστρίους” (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θρησκευτικών Ηγετών, δικτυακός τόπος του ECRL). Ένα από τα βασικά σημεία της ίδρυσής του είναι η ενίσχυση, όχι μόνο του διαλόγου, αλλά και των πρωτοβουλιών δράσης, προκειμένου να αποτραπούν οι συγκρούσεις και οι βίαιες απειλές (Academy for Cultural Diplomacy, n.d.) Ως αποτέλεσμα, προωθεί, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια και την προστασία των χώρων λατρείας.

Μια συναφής πρωτοβουλία στην Ευρώπη είναι το ” RfP – European Inter-Religious Youth Network (EIYN)” που ιδρύθηκε το 2006 και το οποίο φέρνει “σε επαφή οργανώσεις νεολαίας και νεαρά άτομα από όλες τις θρησκείες που υπάρχουν στην Ευρώπη” (European Council of Religious Leaders, n.d.).

Δραστηριότητα

1. Παρακαλούμε να δείτε το παρακάτω βίντεο και να σημειώσετε τα πέντε στάδια του διαθρησκειακού διαλόγου στα οποία αναφέρονται οι ομιλητές

Πιστεύετε ότι αυτά τα στάδια έχουν εφαρμογή στην περίπτωση της δικής σας κοινωνίας/κουλτούρας/θρησκείας;  Ναι ή όχι; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.