Θέμα 2 Διαπολιτισμική Κύπρος

Η διαπολιτισμικότητα της Κύπρου βασίζεται σε διάφορους λόγους: μετανάστευση, επιχειρηματική δραστηριότητα και εισαγόμενο εργατικό δυναμικό. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου οδήγησε σε μακροχρόνια επιρροή πολλών διαφορετικών πολιτισμών. Πολλές μικρές εθνοτικές κοινότητες προστέθηκαν συχνά στις ήδη υπάρχουσες.  Στο νησί, όλες οι εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες έχουν δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και η διατήρηση των παραδόσεών τους είναι συνυφασμένη με την ενσωμάτωσή τους στην κυπριακή κοινωνία. Παρακολουθήστε το βίντεο “Πολυπολιτισμική Κύπρος μεταξύ Ανατολής και Δύσης” για περισσότερες πληροφορίες:

Το Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες και μεταρρυθμίσεις με στόχο την παροχή καλύτερης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά μέχρι στιγμής η δομή του είναι αρκετά παραδοσιακή και αντανακλά μια μάλλον συντηρητική στάση της κυπριακής κοινωνίας απέναντι στην πολιτισμική ποικιλομορφία, ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι η εκπαίδευση που παρέχεται τελικά είναι ως επί το πλείστον μονοπολιτισμική. (Mastrosavvaki, 2020)