Θέμα 2 Η ανεξιθρησκεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η ελευθερία της σκέψης, αλλά και η ανεξιθρησκεία προστατεύονται ως βασικά  ανθρώπινα δικαιώματα. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις πιο σημαντικές νομικές βάσεις σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο: