Θέμα 2 Θρησκευτικές διακρίσεις

Όταν κάποιος αναφέρεται σε διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, στην πραγματικότητα αναφέρεται στη “διαφορετική μεταχείριση ατόμων ή ομάδων με βάση το σύστημα των πεποιθήσεων ή της λατρείας τους” (Eurofound, 2019).

Οι θρησκευτικές διακρίσεις μπορεί να είναι είτε άμεσες είτε έμμεσες. Περιπτώσεις εργαζομένων στους οποίους απαγορεύτηκε από τους εργοδότες τους να φορούν θρησκευτικά σύμβολα (π.χ. χιτζάμπ, μαντίλα, σταυρό, τουρμπάνι) στο χώρο εργασίας τους έχουν φτάσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι αποφάσεις πάρθηκαν κατά περίπτωση.

Με τα παραπάνω συνδέεται ο όρος θρησκευτική μισαλλοδοξία, ο οποίος αναφέρεται στην άρνηση μιας ομάδας ή κοινότητας να ανεχθεί τη διαφορετικότητα με βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τίτλο «Θρησκευτική μισαλλοδοξία»: