Θέμα 2 Κύπρος

Η Κύπρος είναι μια χώρα στην οποία συνυπάρχουν πολλές θρησκείες. Όμως, οι κύριες είναι η Ελληνορθόδοξη και η Μουσουλμανική.

  • Ελληνορθόδοξοι: 78%
  • Μουσουλμάνοι: 18%
  • Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές, Καθολικοί Μαρωνίτες, και Ορθόδοξοι Αρμένιοι, με μικρά ποσοστά Εβραίων, Μαρτύρων του Ιεχωβά, και Μπάχα: 4%

Με βάση το Κυπριακό Σύνταγμα, ‘ολες οι θρησκείες είναι ίσες έναντι στο νόμο και ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα και να εξασκήσει ελεύθερα τα θρησκευτικά του/της πιστεύω, ατομικά ή συλλογικά, ιδιωτικά ή δημόσια.

Πηγή: https://pixabay.com/vectors/flag-cyprus-island-country-map-38790/

Η Τουρκική εισβολή του  1974:

  • Η Τουρκική εισβολή του 1974 και η επικείμενη κατοχή του βορείου τμήματος του νησιού επηρέασαν το δημογραφικό, πολιτικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο του νησιού.
  • Η διαίρεση δεν είναι μόνο μεταξύ Κυπρίων και Τούρκων, υπήρξε και θρησκευτική διαίρεση μεταξύ του βορείου μέρους του νησιού, το οποίο κυριαρχήθηκε από τη Μουσουλμανική κοινότητα και του νοτίου μέρους, το οποίο κυριαρχείται από την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.
  • Η μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Κυπρίων Μουσουλμάνων έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει διάκριση και άνιση αντιμετώπιση προς τα μέλη άλλων θρησκειών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τουρκική εισβολή επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mfa.gov.cy/turkish-military-invasion-and-occupation.html

Πηγή: AdobeStock_240310387_ingusk.jpeg

Στην Κύπρο τα άτομα από όλες τις θρησκευτικές ομάδες στο νησί έχουν πέσει θύματα παρενόχλησης, επίθεσης και κακοποίησης με αντι-θρησκευτικά κίνητρα, στο παρελθόν και πρόσφατα. Πέρα από τη διάκριση και τη βία σε θρησκευτικό επίπεδο ενάντια σε άτομα και μέλη θρησκευτικών μειονοτήτων, υπάρχουν δράσεις τρομοκρατίας, βανδαλισμού, εγκλήματα μίσους, εγκλήματα καταστροφής δημοσίων χώρων ή μαζικής θρησκευτικής δραστηριότητας:

Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί στην Κύπρο που στοχεύουν στην καταπολέμηση και πρόληψη εγκλημάτων μίσους και επιθέσεων εναντίον θρησκειών. Κατά κύριο λόγο, υπάρχει το Σύνταγμα της Κύπρου.Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τις περισσότερες Ευρωπαϊκές συμβάσεις και συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με τη διάκριση. Υπάρχουν διάφορες δημόσιες αρχές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στο όνομα του κάθε ινστιτούτου.

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί όπως οι Caritas και το KISA στην Κύπρο είναι μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν θύματα εγκλημάτων μίσους καθώς επίσης και εργάζονται για την ενημέρωση υπέρ του αμοιβαίου σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης.

  • KISA: Η δράση του σχετίζεται με θέματα μετανάστευσης, διακρίσεων και ρατσισμού, και περιλαμβάνει ενημέρωση προς την Κυπριακή κοινωνία και προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές και τα νομικά πλαίσια που σχετίζονται με τέτοιες δραστηριότητες.
  • Caritas: Η έμφαση στην ισότητα, την ειρήνη και στην συμφιλίωση είναι κύρια στον τρόπο που η CARITAS εκφράζει τις αξίες της και η καθολική κοινωνική εκπαίδευση καθοδηγεί τις δράσεις τους.