Θέμα 2 Μία προσέγγιση βασισμένη στα θύματα

Είναι πολύ σημαντικό, όταν αντιμετωπίζουμε εγκλήματα μίσους, να δίνεται έμφαση στο ποια είναι τα θύματα και ποιος είναι ο αντίκτυπος των εγκλημάτων μίσους σε αυτά.

Θύματα των εγκλημάτων μίσους δεν είναι μόνο οι μειονοτικές ομάδες.

Ποιο άτομο θεωρείτε θύμα ενός εγκλήματος; Σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα των Θυμάτων: «Ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχικής ή συναισθηματικής βλάβης, ή οικονομικής απώλειας, η οποία προκλήθηκε άμεσα από ποινικό αδίκημα». Στον ορισμό των θυμάτων εγκλημάτων μίσους, η βλάβη προκαλείται από το μίσος.

Ποιο άτομο θεωρείται θύμα εγκλήματος μίσους; Σύμφωνα με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR) (2022):

Τα θύματα εγκλημάτων μίσους μπορεί να είναι άτομα που ανήκουν είτε σε μειονοτικές είτε σε πλειοψηφικές κοινότητες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ό,τι στο στόχαστρο του δράστη μπαίνει ολόκληρη η κοινότητα που μοιράζεται το χαρακτηριστικό που γίνεται αντιληπτό με προκατάληψη! Το μεμονωμένο θύμα επιλέγεται τις περισσότερες φορές ως εκπρόσωπος αυτής της ομάδας, τυχαία. 

Ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με τα θύματα εγκλημάτων μίσους σύμφωνα με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR), (2021) είναι τα εξής:

  • Η βλάβη που θα προκαλέσει το έγκλημα μίσους επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, ή η θρησκεία του θύματος.
  • Γίνονται στόχοι εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ο δράστης αντιλαμβάνεται την ταυτότητά τους.
  • Ακόμα και όταν ένα μεμονωμένο άτομο είναι το θύμα της επίθεσης, ολόκληρη η κοινότητα στην οποία ανήκει το θύμα βιώνει συμβολικά την επίθεση στο σύνολο της.

Ακολουθούν μερικοί από τους συνήθεις τρόπους με τους οποίους το έγκλημα μίσους επηρεάζει το θύμα σύμφωνα με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR), (2021):

  • Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα τα θύματα εγκλημάτων μίσους να υποφέρουν από καταθλιπτικά συμπτώματα και να είναι συναισθηματικά ευάλωτα σε σχέση με τα θύματα εγκλημάτων που δεν είναι εγκλήματα μίσους
  • Τραύμα
  • Φοβούνται συνεχώς ό,τι θα συμβεί μία νέα επίθεση και ένα νέο έγκλημα μίσους εναντίον τους

Δραστηριότητα

Πέρα από τις ανάγκες που αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα, σκεφτείτε τρεις άλλες ανάγκες που πιστεύετε ό,τι έχουν τα θύματα εγκλημάτων μίσους.