Θέμα 2 Ο συντονισμός του δικτύου

  • Κάθε δίκτυο θα έχει έναν συντονιστή που θα επιλέγεται από την ολομέλεια των μελών του δικτύου, ετησίως.
  • Ο συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με όλα τα μέλη του δικτύου, και για τον προγραμματισμό των μηνιαίων συνεδριάσεων ολομέλειας.
  • Η επικοινωνία μεταξύ των δικτύων σε διαφορετικές χώρες θα διεξάγεται κατά προτίμηση από τους συντονιστές του δικτύου.
  • Ο συντονιστής μπορεί να επιλέξει μία ομάδα για να βοηθάει με τις οργανωτικές εργασίες.
  • Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα ταχείας ανταπόκρισης για την παροχή επείγουσας/άμεσης υποστήριξης σε περίπτωση απειλής της ασφάλειας ενός χώρου λατρείας ή μίας θρησκευτικής κοινότητας. .
  • Οι ηγέτες του δικτύου πρέπει να επικοινωνούν με σαφήνεια τον σκοπό και τους στόχους του δικτύου στην ομάδα τους.
  • Το να έχει ένας ηγέτης ένα ξεκάθαρο όραμα για το τι θέλει να επιτύχει, καθώς και πάθος και κίνητρα, θα τον βοηθήσει να μοιραστεί τον σκοπό του και να κερδίσει υποστήριξη για τον στόχο του. Ως ηγέτες, πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κοινότητα που θέλουν να υπηρετήσουν, τα οφέλη που θα προσφέρουν, και το περιβάλλον που θα δημιουργήσουν για να τα προσφέρουν.
  • Ως ηγέτες, πρέπει να διατηρούν έναν ξεκάθαρο στόχο για το δίκτυο τους, ώστε να μπορούν να παραμένουν συγκεντρωμένοι, και να επικοινωνούν τον στόχο αυτό με σαφήνεια στην ομάδα τους και το ευρύτερο δίκτυό τους.
  • Η δήλωση οράματος περιγράφει τι επιδιώκει το δίκτυο και τι θέλουν να επιτύχουν οι ηγέτες της αλλαγής. Δηλώνοντας το όραμα τους, τους επιτρέπει να κοιτάξουν μπροστά και να εξετάσουν πώς είναι η επιτυχία.
  • Παράδειγμα Οράματος: «Το Δίκτυο PROSECUW είναι ένα δίκτυο ανθρώπων με καλή θέληση που συγκεντρώνονται και συνεργάζονται για την αποφυγή και καταπολέμηση της βίας κατά των θρησκευτικών κοινοτήτων και των χώρων λατρείας».