Θέμα 2 Παιχνίδι Ρόλων

Αυτή η δραστηριότητα θα:

  • Χρειαστεί την ομαδικότητα και τη συνεργασία μεταξύ όλων των ατόμων που συμμετέχουν
  • Ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους
  • Ζητήσει από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μπουν στη δύσκολη θέση του θύματος

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα χωριστούν σε ζευγάρια. Υπάρχουν 3 διαφορετικές συνθήκες, και κάθε ζευγάρι θα επιλέξει εκείνη που προτιμάει περισσότερο:

Συνθήκη 1

Φανταστείτε ό,τι ζείτε σε μία άκρως θρησκευτική χώρα όπου η κυρίαρχη θρησκεία είναι ο Χριστιανισμός.

  • Το ένα άτομο θα είναι Χριστιανός υποστηρικτής ενός ακροδεξιού κόμματος
  • Το άλλο άτομο θα είναι πρόσφυγας που ανήκει στη Μουσουλμανική μειονότητα

Πώς θα επικοινωνούσαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους; Ερμηνεύστε το μέσω παιχνιδιού ρόλων.

Συνθήκη 2

Φανταστείτε ό,τι ζείτε σε μία άκρως θρησκευτική χώρα όπου η κυρίαρχη θρησκεία είναι το Ισλάμ.

  • Τα δύο άτομα θα αντιπροσωπεύσουν δύο διαφορετικές θρησκευτικές μειονότητες σε αυτή τη χώρα (π.χ. ένας Χριστιανός, ένας Εβραίος)

Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας σχετικά με το πώς σας συμπεριφέρονται τα μέλη της Μουσουλμανικής πλειοψηφίας και εάν έχετε πέσει θύματα οποιασδήποτε μορφής λεκτικής ή σωματικής κακοποίησης με βάση τη θρησκεία.

Συνθήκη 3

Φανταστείτε ό,τι ζείτε σε μία άκρως θρησκευτική χώρα όπου η κυρίαρχη θρησκεία είναι ο Ιουδαϊσμός.

  • Το ένα άτομο θα ανήκει στη θρησκευτική μειονότητα του Ισλάμ και θα δουλεύει σε μία υπεραγορά
  • Το άλλο άτομο θα είναι ένας/μία συντηρητικός/ή Εβραίος/α συνάδελφος

Λείπουν χρήματα από το ταμείο και ο/η Εβραίος/α υποψιάζεται τον/την Μουσουλμάνο/α και κάνει κάποιες ερωτήσεις. Παρουσιάστε αυτή την αλληλεπίδραση.

Όταν οι συμμετέχοντες/ουσες τελειώσουν το παιχνίδι ρόλων, θα πρέπει να απαντήσουν τις 3 ερωτήσουν που ακολουθούν.

1.Πώς θα περιγράφατε την προσωπικότητα που ερμηνεύσατε;

2.Γιατί αποφασίσατε να ερμηνεύσετε την αλληλεπίδρασή σας με τον τρόπο αυτό;

3.Πιστεύετε ό,τι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύσατε την αλληλεπίδραση αντιπροσωπεύει την κοινωνία σας; Ήσασταν ποτέ μάρτυρας ή θύμα τέτοιων συμπεριφορών;

Όταν απαντήσουν τις ερωτήσεις, θα ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναδημιουργήσουν το παιχνίδι ρόλων, βελτιώνοντας τους χαρακτήρες που τους δόθηκαν και κάνοντας τους να συμπεριφέρονται με σωστότερο τρόπο: με σεβασμό, ανεκτικότητα, ευγένεια, και χωρίς διακρίσεις.

Στο τέλος όλης της διαδικασίας, θα ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Θα ενθαρρυνθούν επίσης να σχολιάσουν τα άλλα παιχνίδια ρόλων που παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας και να συζητήσουν μεταξύ τους. Η συζήτηση θα παρακολουθείται και όλα τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν.