Θέμα 2 Συνεργασία μεταξύ δικτύων σε διεθνές επίπεδο

Τα Δίκτυα σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας του έργου PROSECUW θα συνεργάζονται και θα ανταλλάζουν πληροφορίες, θα μοιράζονται καλές πρακτικές και εμπειρίες, προωθώντας τις επισκέψεις μεταξύ τους.

Μία καλή πρακτική βασίζεται σε διεθνείς συναντήσεις για σκοπούς συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συντονιστών των Δικτυών από όλες τις χώρες. Οι διαδικτυακές συναντήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν να συνεχιστεί η πρόοδος αυτών των αμοιβαίων ανταλλαγών.

Η εταιρική σχέση δεν είναι μία στάση, είναι μία διαδικασία – μία συνεχής διαδικασία που

δυναμώνει κάθε χρόνο καθώς αφοσιωνόμαστε σε κοινά καθήκοντα.  

John F. Kennety