Θέμα 2 Συνεχίζουμε να μεταφέρουμε το φως μακροπρόθεσμα

  • Προτείνουμε να χρησιμοποιείται η Θεωρία της Αλλαγής ως εργαλείο στρατηγικής σκέψης για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας αντίκτυπου στην κοινωνία μέσω του Δικτύου PROSECUW.
  • Τα Δίκτυα επιθυμούν να επιφέρουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες που υπηρετούν. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να διευκρινίσετε τον αντίκτυπο που θέλετε να προκαλέσετε με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων του δικτύου, καθώς και ποια άτομα θα επωφεληθούν.
  • Πρέπει να προγραμματίσετε την αλλαγή που επιθυμείτε να συμβεί, να δημιουργήσετε τις κατάλληλες συνθήκες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχία, και να συλλέξετε στοιχεία που παρουσιάζουν το πώς έχετε επιτύχει τον στόχο σας.

Η Θεωρία της Αλλαγής είναι μία δομημένη προσέγγιση που παρουσιάζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις που έχετε προσδιορίσει. Προωθεί μία μακροπρόθεσμη προσέγγιση και καλύπτει τα διάφορα επίπεδα αντίκτυπου που θέλετε να επιτύχετε. Χρησιμοποιήστε τη θεωρία για να δοκιμάσετε την ιδέα σας, να επανεξετάσετε την κατάστασή, ή να οργανωθείτε για το μέλλον.

Ο σχεδιασμός του αντίκτυπου βοηθάει να συνδέσετε τις προτεινόμενες δραστηριότητές σας με τις κοινότητες που θέλετε να εξυπηρετήσετε και την τελική αλλαγή που θέλετε να επιφέρετε.

Το να έχετε μία ξεκάθαρη ιδέα για τον επιθυμητό αντίκτυπο και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να τον επιτύχετε μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και σε καλό δρόμο. Αυτό μπορεί να διασφαλίσει ό,τι τα μέλη του δικτύου σας κατανοούν τον ευρύτερο στόχο, τον ρόλο τους στην επίτευξή του, και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά.

Θεωρία της Αλλαγής

Ποιο είναι το πρόβλημα που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε ή να επιλύσετε;

Σε ποια άτομα δημιουργεί πρόβλημα; Ποια άλλα άτομα θα ενδιαφέρονταν να εμπλακούν;

Τι πράξεις πρέπει να κάνετε για να κινητοποιήσετε την αλλαγή;

Μακροπρόθεσμα, ποια θα είναι τα αποτελέσματα των πράξεων σας;

Πώς θα παρουσιάσετε ό,τι οι πράξεις σας έχουν επιφέρει τον επιθυμητό αντίκτυπο;

Η θεωρία της αλλαγής είναι ένας χάρτης, ένα διάγραμμα, ή μια γραπτή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε θα δημιουργήσουν την αλλαγή που θέλετε να δείτε στον κόσμο, και που τελικά θα επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους σας. Επεξεργάζεται τις εισροές που χρειάζεστε (τη χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό) και τις βασικές δραστηριότητες που πρέπει να κάνετε προκειμένου να επιτύχετε τα ολοκληρωμένα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει η φιλανθρωπική σας οργάνωση. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ό,τι στη συνέχεια χαρτογραφεί το ταξίδι που πρέπει να διανύσει ο/η δικαιούχος σας για να δει αυτή την αλλαγή να γίνεται πραγματικότητα στον κόσμο. Αυτό το ταξίδι πραγματοποιείται μέσω βήμα-προς-βήμα αλλαγών (ενδιάμεσα αποτελέσματα) για την επίτευξη του τελικού αντίκτυπου ή του μακροπρόθεσμου στόχου.

Source: Analytics in Action

Αξιολόγηση Αντίκτυπου

  • Η απόδειξη της αποτελεσματικότητας του αντίκτυπου του δικτύου PROSECUW μπορεί να έχει τις δυσκολίες της, αλλά είναι σημαντικό να επιδείξετε την αξία του δικτύου σας και των πρωτοβουλιών του.
  • Η απόδειξη της αποτελεσματικότητας του αντίκτυπου του δικτύου PROSECUW μπορεί να έχει τις δυσκολίες της, αλλά είναι σημαντικό να επιδείξετε την αξία του δικτύου σας και των πρωτοβουλιών του.

Αποφασίστε τι δεδομένα θα συλλέξετε Τα ποσοτικά δεδομένα παρουσιάζουν γεγονότα και αριθμούς, τα ποιοτικά δεδομένα εμβαθύνουν την κατανόηση της επιρροής του δικτύου σας, ή ίσως χρήση ενός συνδυασμού των δύο.          

Τα δίκτυα συχνά δημιουργούν δευτερογενείς επιδράσεις  δημιουργώντας επιπρόσθετες συνεργασίες μεταξύ των μελών του δικτύου.

Άρα είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτά τα έμμεσα οφέλη!

  • Τι στοιχεία θα συλλεχθούν; Ποιες είναι οι αποδείξεις αντικτύπου που πρέπει να καταγράψετε για να διαπιστώσετε ό,τι η αλλαγή πραγματοποιείται;
  • Από που θα αρχίσετε; Ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα που το δείχνουν αυτό; Ένα επίπεδο αναφοράς σας επιτρέπει να δείξετε ό,τι η αλλαγή έχει συμβεί.
  • Ποια άτομα ή έγγραφα μπορούν να σας παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε; Τι δεδομένα υπάρχουν ήδη;
  • Τι εργαλεία και μεθόδους θα χρησιμοποιήσετε για να καταγράψετε τον αντίκτυπο σας; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εμπλέξετε τους/τις δικαιούχους σας; Τι μπορείτε να αυτοματοποιήσετε;
  • Πόσο συχνά και σε ποια σημεία θα συλλέγετε δεδομένα για να κατανοήσετε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων σας;

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το εργαλείο αξιολόγησης του αντίκτυπου εδώ: https://www.sopact.com/social-impact-assessment