Θέμα 2 Χώροι λατρείας δέχονται επίθεση

Πού στην Ευρώπη σημειώνονται οι περισσότερες επιθέσεις εναντίον χώρων λατρείας;

Οι Χριστιανικοί χώροι λατρείας δέχονται επιθέσεις κυρίως στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, και την Ιταλία (Sybicki, 2022).

Οι επιθέσεις σε Μουσουλμανικούς και Εβραϊκούς χώρους λατρείας είναι πιο διαδεδομένες στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και τη Γαλλία (Sybicki, 2022).

Παραδείγματα επιθέσεων εναντίον χώρων λατρείας στην Ευρώπη:

Το 2017, ένας μοναχός επιτέθηκε και βανδάλισε ένα μνημείο του Ολοκαυτώματος στην ελληνική πόλη της Λάρισας (Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Γραφείο Διεθνούς Θρησκευτικής Ελευθερίας, 2019).

Το 2010, σημειώθηκε επίθεση στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Πορτογαλία, όπου το Ιερό της Φάτιμα βανδαλίστηκε. Τα αγάλματα της εκκλησίας βανδαλίστηκαν και τα γκράφιτι είχαν σχέση με το Ισλάμ (Catholic News Agency, 2010).

Πρόσφατα, και πιο συγκεκριμένα το 2021, μία Προτεσταντική εκκλησία βανδαλίστηκε σοβαρά στη Γερμανία, με τεράστιες ζημιές στο κτίριο (Meuwissen, 2021).

Δραστηριότητα

Εκτός από το προηγούμενο τμήμα, ποιοι θα ήταν άλλοι τρόποι και ενδιαφερόμενοι φορείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ανθεκτικότητας των θρησκευτικών κοινοτήτων που απειλούνται;