Θέμα 3 Βήματα προς μία αποτελεσματική συνεργασία

Παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί:

«Πολυπολιτισμική Κύπρος»

Γνωρίζετε άλλες περιπτώσεις πολυπολιτισμικών χωρών;

Γιατί είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα;

Γιατί είναι σημαντική η διαθρησκευτική συνεργασία; Επειδή συμβάλλει στην καταπολέμηση των συγκρούσεων και στην επίτευξη της ειρήνης.

Παραδείγματα από τον 21ο αιώνα όπου ο διαθρησκευτικός διάλογος έφερε την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στη θρησκευτική ειρήνη:

1.Μάιος 2022 - Διάσκεψη με θέμα «Διαθρησκευτικός διάλογος για τη θρησκεία και την ειρήνη, τη θρησκεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα» Υπό την αιγίδα της Ιταλικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

2.Φεβρουάριος 2022 - Παγκόσμια Εβδομάδα Διαθρησκευτικής Αρμονίας που διοργανώνεται από την Ενωμένη Θρησκευτική Πρωτοβουλία με σκοπό την προώθηση της αρμονίας μεταξύ των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την πίστη τους. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στον σκοπό της προώθησης της «Αγάπης του Θεού και της Αγάπης για τον Γείτονα, ή της Αγάπης του Καλού και της Αγάπης για τον Γείτονα».

3.Δεκέμβριος 2021 - Διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών - «Το Μέλλον του Διαθρησκειακού Διαλόγου»

4.Παγκόσμια Ομοσπονδία Ειρήνης, ένα παγκόσμιο δίκτυο ειρηνοποιών, προωθεί εκδηλώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθώντας να φέρει κοντά κοινότητες για διαθρησκευτικό διάλογο.

Οι θρησκευτικές συγκρούσεις είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα οργανισμών και καλών πρακτικών για την προώθηση της διαθρησκευτικής επικοινωνίας: