Θέμα 3 Διμερής συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου

  • Η άμεση επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου θεωρείται πλεονέκτημα για το δίκτυο και την κοινωνία.
  • Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία διμερών εταιρικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων μελών του δικτύου.
  • Κάθε μέλος του δικτύου μπορεί να επωφεληθεί από τη συνεργασία και την ενίσχυση των σχέσεων με άλλα είδη οργανισμών, δημιουργώντας έτσι θετικές εξωτερικές επιρροές που μπορούν να ωφελήσουν όλη την ομάδα και την κοινωνία στο σύνολο της.