Θέμα 3 Ενταξιακό δίκτυο

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν όλες οι διαφορετικές κοινότητες και θρησκευτικές ομάδες στο δίκτυο. Το δίκτυο πρέπει να προωθεί την ένταξη των μεταναστών, των ευάλωτων ατόμων και ομάδων, των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, των ΛΟΑΤΚΙ+ και όλων των ειδών των μειονοτήτων.

  • Picture69
    Ενταξιακό Δίκτυο!
  • Όλοι οι ηγέτες των δικτύων είναι διαφορετικοί, και κάθε δίκτυο έχει διαφορετικές ανάγκες που ο ηγέτης πρέπει να αντιμετωπίζει και να ικανοποιεί. Έχει πολλά πλεονεκτήματα το να είναι κανείς ηγέτης ενός δικτύου, αλλά και πολλές προκλήσεις.
  • Κοιτάζοντας με μία πιο αντικειμενική ματιά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε, μπορείτε να εντοπίσετε την υποστήριξη και την ενθάρρυνση που χρειάζεστε για να διατηρήσετε τα κίνητρα και την εστίασή σας.