Θέμα 3 Η ισχυρή Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, υπάρχει μια κυρίαρχη και ισχυρή Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μοντερνισμού, αλλά και μια κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο πλουραλιστική σε σχέση με το θέμα της θρησκείας.

Image available at: https://www.shutterstock.com/el/image-photo/meteora-greece-saint-stephen-agios-stefanos-2170527903