Θέμα 3 Παρακολούθηση Βίντεο

Αυτή η δραστηριότητα θα:

  • Εμπνεύσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τα λόγια ενός σοφού γιόγκι
  • Ενισχύσει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης των ατόμων που συμμετέχουν
  • Ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εμπλακούν σε διάλογο

  • Ένας/μία συμμετέχοντας/ουσα θα σχολιάσει το βίντεο.
  • Ο/η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ουσες να ανταποκριθούν, να εκφράσουν εάν συμφωνούν ή εάν διαφωνούν με τα προηγούμενα σχόλια.
  • Θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ όλων των ατόμων.
  •  

1.«Όσο οι άνθρωποι πιστεύουν σε κάτι, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη»: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη δήλωση του Sadhguru; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

2.Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η διαφορά (εάν υπάρχει) μεταξύ των συγκρούσεων με βάση τη θρησκεία και άλλων ειδών συγκρούσεων; Για παράδειγμα, γεωπολιτικές, κ.λπ. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

3.Αναφέρετε τρεις συνέπειες των θρησκευτικών συγκρούσεων και εστιάστε στα ακόλουθα: Ποια άτομα επηρεάζονται περισσότερο (τα θύματα, η κοινωνία. κ.λπ.), ποιες είναι οι πιθανές λύσεις για την καταπολέμησή τους, και ποιος είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση αυτού του ζητήματος;

4.Πιστεύετε ό,τι θα υπάρξει μία μέρα ένα τέλος σε όλες αυτές τις συγκρούσεις; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.