Θέμα 3 Πολιτικές στην Ευρώπη

Η κύρια ευθύνη για την προστασία των χώρων λατρείας έγκειται στις Χώρες Μέλη, καθώς η Ευρωπαίκή Ένωση παρέχει στήριξη σε κάθε Χώρα Μέλος σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας. Υπάρχουν συγκεκριμένα ινστιτούτα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που εποπτεύουν την προστασία χώρων λατρείας και παρέχουν υποστήριξη στις Χώρες Μέλη σχετικά με τις δραστηριότητες τους. Πιο κάτω υπάρχουν πληροφορίες για δύο ινστιτούτα (Πατήστε στο όνομα του κάθε ινστιτούτου με το σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες):