Θέμα 3 Προστασία και ασφάλεια

Η προστασία είναι ένας πολυσύνθετος όρος. Μπορεί να αναφέρεται  το ίδιο στην προστασία της ελευθερίας της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων κατοχυρώνεται από το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τη Διακήρυξη για την εξάλειψη κάθε μορφής Μισαλλοδοξίας και Διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων”. (ΟΗΕ, n.d.).

Ο όρος μπορεί να διευρυνθεί και να αναφέρεται επίσης στην πρόληψη, την προστασία και την αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών σε βάρος κοινοτήτων και ατόμων που ασκούν το δικαίωμα της θρησκευτικής έκφρασης (συνήθως σε χώρους λατρείας), το οποίο συχνά δέχεται επιθέσεις λόγω μισαλλοδοξίας και διακρίσεων (Newsroom, 2020).

Η ασφάλεια θεμελιώνεται στη θρησκευτική ελευθερία

Όπως υποστήριξε ο Dmytro Vovk, ο οποίος είναι μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, (OSCE/ODIHR Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief), είναι απαραίτητο να προάγεται η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, προκειμένου να οικοδομηθεί η εθνική ασφάλεια και όχι να περιοριστεί ή να εγκαταλειφθεί. Σημειώνει επίσης ότι οι θρησκευτικές δραστηριότητες δεν πρέπει να περιορίζονται από τις κυβερνήσεις μόνο και μόνο επειδή ασκούνται από μειονότητες οι οποίες διαφοροποιούνται από τις πλειοψηφίες. Εν ολίγοις, η έρευνα του OSCE έδειξε ότι δεν πρέπει να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο όνομα της ασφάλειας, καθώς τέτοιες πράξεις οδηγούν γενικά σε αντίθετα αποτελέσματα (OSCE, 2022).

Πηγή: https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/46818083135