Θέμα 3 Πώς προετοιμάζεται, δημιουργείται, και αρχίζει ένα δίκτυο

Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν πιθανά μελλοντικά μέλη των δικτύων και να προσκληθούν σε μία συνάντηση προκειμένου να εξηγηθεί ο σκοπός των δικτύων.

Οι εταίροι του έργου θα προωθήσουν την πρώτη συνάντηση του δικτύου και θα είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό του δικτύου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους.

Λόγω ζητημάτων ασφαλείας, η επικοινωνία μεταξύ των μελών του δικτύου θα πρέπει να γίνεται διμερώς από τον συντονιστή και οι λίστες αλληλογραφίας θα πρέπει να αποφεύγονται.

Οι συναντήσεις θα διεξάγονται πρόσωπο με πρόσωπο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε:

  • Κατανοώντας τους ενδιαφερομένων φορείς, μπορείτε να εντοπίσετε και να ιεραρχήσετε όλους όσους επηρεάζουν την επιτυχία σας, διασφαλίζοντας ό,τι οι δραστηριότητές σας ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητάς σας και ό,τι οι επικοινωνίες σας είναι εστιασμένες.
  • Ο σχεδιασμός για επιτυχία και η επίτευξη αντίκτυπου είναι ζωτικά στοιχεία για την επιτυχία του δικτύου σας. Είτε θέλετε να διατηρήσετε την τρέχουσα κατάστασή σας είτε θέλετε να ακολουθήσετε μία νέα κατεύθυνση, ο σχεδιασμός για δράση και η μέτρηση της επιτυχίας θα αναδείξουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το δίκτυο σας.
  • Η ταξινόμηση διαφορετικών ειδών ενδιαφερομένων φορέων σας επιτρέπει να σκεφτείτε ποια μηνύματα είναι σημαντικά για εκείνους και πώς μπορείτε να τους προσεγγίσετε. Έχοντας επίγνωση του τι είδους σχέσεις έχετε με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν άμεσα την επιτυχία σας έναντι όσων ίσως να έχουν μικρότερο αντίκτυπο.
  • Όταν αντιλαμβάνεστε ξεκάθαρα τη σημασία που κάθε σύνδεση έχει για την επίτευξη του στόχου σας, μπορείτε να σχεδιάσετε πώς να διαχειριστείτε τη σχέση, και να κατανείμετε κατάλληλα τις προσπάθειες και τους πόρους σας.
Πηγή: https://www.shutterstock.com/el/image-photo/business-solutions-success-strategy-concept-businessman-313786025