Θέμα 4 Ανθεκτικότητα ενώπιον της βίας

Η Ανθεκτικότητα συνήθως περιγράφεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να ξεπερνά δύσκολες καταστάσεις (Boniwell & Tunariu, 2019). Ωστόσο, η προσοχή πρέπει να στραφεί από το άτομο προς την κοινότητα και τις διάφορες κοινωνικές πτυχές. Επομένως, πρέπει να εστιάσουμε στην έννοια ανθεκτικότητα της κοινότητας (Kirmayer et al., 2009).

Η ανθεκτικότητα της κοινότητας έχει δύο διαστάσεις:

  • Πώς ένα άτομο μπορεί να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις με την αλληλεπίδραση και την επιρροή του κοινωνικού και κοινοτικού πλαισίου (Kirmayer et al., 2009).
  • Πώς οι κοινότητες στο σύνολό τους χρησιμοποιούν την ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες, τις καταστροφές, και τις κρίσεις (Kirmayer et al., 2009).

Πώς μπορεί η ανθεκτικότητα της κοινότητας να εφαρμοστεί στις θρησκευτικές κοινότητες για να ξεπεραστούν αρνητικές καταστάσεις όπως οι απειλές, η βία, και οι επιθέσεις;  

Τα στοιχεία δείχνουν ό,τι οι ηγέτες αυτών των κοινοτήτων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στη βία. Αυτό μπορεί να συμβεί με τα ακόλουθα:

Ενεργώντας ως διαμεσολαβητές για την επικοινωνία και χτίζοντας γέφυρες με άλλες κοινότητες

Συνεργασίες των ηγετών των κοινοτήτων με ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση του θρησκευτικού γραμματισμού στις κοινότητες

Διατηρώντας την ενότητα των μελών της κοινότητάς τους

Συνεργασία με θρησκευτικούς ειδικούς (κληρικούς, ακαδημαϊκούς) καθώς και με θρησκευτικά ιδρύματα για την ανοιχτή συζήτηση πιθανών αρνητικών περιστάσεων και τη σημασία του διαθρησκευτικού σεβασμού

Ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ψυχολογική υποστήριξη

Δημιουργία διασυνοριακών δικτύων που διευκολύνουν την ένταξη σε περιβάλλοντα εκτοπισμού