Θέμα 4 Βεβήλωση / Βανδαλισμός

Ο όρος βεβήλωση αναφέρεται τόσο σε λεκτικές προσβολές όσο και σε σωματικές πράξεις που προσβάλλουν μια θρησκεία, ένα θρησκευτικό σύμβολο ή κτίριο. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε κάποιον που προσβάλλει την ιερότητα μη θρησκευτικών ιδεών ή αντικειμένων ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται ιερό. (https://www.vocabulary.com/dictionary/desecration) Στην περίπτωσή μας, η προστασία των χώρων λατρείας θεμελιώνεται στην απαγόρευση της προσβολής των θρησκευτικών αισθημάτων και της σκόπιμης βλάβης. (Sapir & Statman, 2016)

Ο βανδαλισμός είναι η σκόπιμη βλάβη αντικειμένων/περιουσίας με τρόπο που μειώνει την αξία της περιουσίας. Το βάψιμο με σπρέι, το σπάσιμο των τζαμιών είναι παραδείγματα βανδαλισμού (Theoharis). Στην περίπτωση των χώρων λατρείας, οι πράξεις βανδαλισμού δεν νοούνται μόνο σε βάρος της περιουσίας, αλλά και κατ’ αντιπροσώπευση σε βάρος ολόκληρης της κοινότητας και θεωρούνται εγκλήματα μίσους. (The Pluralism project, Harvard University)

Ένα παράδειγμα στατιστικών στοιχείων που αναφέρθηκαν για τη Γαλλία μεταξύ 2016-2017 δείχνει ότι οι περισσότερες πράξεις βανδαλισμού έλαβαν χώρα εναντίον χριστιανικών χώρων λατρείας (βλ. Διάγραμμα 2, που αναφέρεται από το Statista). Η σύνδεση των πιστών με τη θρησκευτική τους κοινότητα θεωρείται ένας από τους τρόπους αποτροπής των βανδαλισμών ενός ιερού θρησκευτικού χώρου. (The Voss Law Firm)

Γράφημα 2: Κατανομή του αριθμού των πράξεων βανδαλισμού χώρων λατρείας στη Γαλλία το 2016 και το 2017, ανά θρησκεία