Θέμα 4 Γερμανία

Η Γερμανία είναι μια χώρα όπου ζουν άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών.

  • Χριστιανική θρησκευτική κοινότητα: 64,4 % (Καθολικοί: 28,6 %, Προτεστάντες: 25,8 %, Ορθόδοξοι Χριστιανοί: 2 %, άλλοι Χριστιανοί: 8 %)
  • Άθεοι και αγνωστικιστές: 27 %
  • Μουσουλμάνοι: 3 %
  • Βουδιστές%
  • Εβραίοι, Ινδουιστές και , Hindus and Σιχ 0,2 %
  • Άλλες θρησκείες: 4,4 %

Πηγή: https://pixabay.com/vectors/germany-flag-nationality-country-31017/

Λόγω της ξεχωριστής ιστορίας, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πολύ ευαίσθητοι σε θέματα διακρίσεων και εγκλήματα μίσους, ειδικά για θρησκευτικούς λόγους. 

Auschwitz concentration camp
Πηγή: https://pixabay.com/photos/auschwitz-museum-poland-camp-4715252/
Holocaust Memorial in Berlin
Πηγή: https://pixabay.com/photos/memorial-concrete-blocks-concrete-1621728/

Εξετάζοντας την ανάπτυξη των εγκλημάτων μίσους ενάντια σε θρησκευτικές κοινότητες βλέπουμε ότι οι αριθμοί των εγκλημάτων μίσους ενάντια σε κάποια θρησκεία, αυξάνονται. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια γενική εικόνα για τους αριθμούς:

Ο αριθμός των επιθέσεων σε χώρους λατρείας - είτε αυτοί είναι Εβραϊκοί, Μουσουλμανικοί ή Χριστιανικοί - έχει επίσης αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 100 επιθέσεις σε εκκλησίες, 103 σε τζαμιά, 24 επιθέσεις σε συναγωγές, 59 επιθέσεις σε θρησκευτικές εγκαταστάσεις και 9 σε άλλους θρησκευτικούς χώρους. Οι περισσότερες αξιόποινες πράξεις αφορούσαν τη φθορά περιουσίας, την αναστάτωση του λαού ή αδικήματα προπαγάνδας.

Η προστασία των χώρων λατρείας είναι ένα ζήτημα που αφορά διαφορετικά πολιτικά επίπεδα στη Γερμανία, λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος. Η "Bund" παρέχει τα χρήματα για την κατασκευή μέτρων προστασίας των χώρων λατρείας, ενώ τα "Länder" (ομόσπονδα κράτη) αποφασίζουν πώς και πού θα δαπανηθούν τα χρήματα.

  • 'Bundeskriminalamt:

https://www.bka.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=99CEBB92E2488D6C2EB93932A9A39DB0.live602

  • 'Landeskriminalämter (Το Βερολίνο και το NRW είναι ενδεικτικά παραδείγματα - οι σελίδες είναι διαθέσιμες μόνο στα Γερμανικά:

https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/

https://lka.polizei.nrw/

Στη Γερμανία, πολλές πρωτοβουλίες αφορούν στην στήριξη των θυμάτων εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων.

Παραδείγματα:

  • The ‘Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e.V.(Bundesverband RIAS)

https://report-antisemitism.de/bundesverband-rias/

  • Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Fair International (πλατφόρμα ’#brandeilig’)

https://www.fair-int.de/

https://brandeilig.org/