Θέμα 4 Εμπλέκοντας την κοινότητα

Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το προσωπικό και τις δραστηριότητές σας πιο αποτελεσματικά, και να καθοδηγείτε το μέλλον του δικτύου σας με ελεγχόμενο τρόπο. Είτε θέλετε το δίκτυο σας να αναπτυχθεί είτε απλώς να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, είναι ζωτικής σημασίας να είστε ξεκάθαροι σχετικά με τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την προετοιμασία του για μελλοντική επιτυχία.

Έξω από το δίκτυο, εντοπίστε ευκαιρίες για ανάπτυξη και τα πιθανά εμπόδια που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε, ώστε να διασφαλίσετε την επιτυχία, και να εμπλέξετε την κοινότητα που θέλετε να εξυπηρετήσετε.

  • Για να έχουν αντίκτυπο οι ιδέες, πρέπει να σχεδιάσετε πώς θα τις ενεργοποιήσετε, πώς θα τις υλοποιήσετε.
  • Τα καλά καθορισμένα καθήκοντα μπορούν να σας προστατεύσουν από το να υπερφορτωθείτε, όταν ενέργειες αργούν να πραγματοποιηθούν ή δεν πραγματοποιούνται καθόλου. Η ανάθεση καθηκόντων μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την επαγγελματική εξουθένωση και να διασφαλίσετε ό,τι αξιοποιείτε τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα κίνητρα της ομάδας σας. Η συμμετοχή άλλων ατόμων στην υλοποίηση των δράσεων είναι ένας ισχυρός τρόπος για να παραμείνουν όλα τα μέλη εμπλεκόμενα και επικεντρωμένα στον σκοπό του δικτύου

Δράση → Τι θα κάνετε ακριβώς; Εξηγήστε λεπτομερώς τα βήματα που πρόκειται να ακολουθήσετε. Χρησιμοποιήστε λέξεις που δείχνουν δράση.  

Πόροι →Τι πληροφορίες, εξοπλισμό, κ.λπ., χρειάζεστε; Υπάρχουν κάποια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσετε;

Ηγεσία →Ποιο άτομο θα είναι υπεύθυνο; Έχει την απαραίτητη εμπειρία, το κίνητρο, τις δεξιότητες; Που θα κάνει αναφορά αυτό το άτομο;

Υποστήριξη → Ποια άλλα άτομα έχουν την απαραίτητη γνώση ή εμπειρία; Σκεφτείτε την ομάδα σας και το ευρύτερο δίκτυο σας.  

Προθεσμίες →Πότε θα υλοποιηθεί; Πότε και πώς θα ελέγχετε την πρόοδο σας;