Θέμα 4 Η προστασία των χώρων λατρείας

Μεταξύ άλλων, υπάρχουν δύο αυξανόμενοι κίνδυνοι για τους χώρου λατρείας:

Ακραίος Ισλαμισμός

Ακροδεξιός Εξτρεμισμός

Οι χώροι λατρείας είναι ισχυρά σύμβολα για επικοινωνία πολιτικών μηνυμάτων, την εξάπλωση ακραίων ιδεολογιών, ή την εξάπλωση φόβου. Συνεπώς, αποτελούν εύκολο στόχο για εξτρεμιστές.

Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τους χώρους λατρείας;

  • Η ανάλυση ρίσκου, καθώς επίσης και τα μέτρα προστασίας πρέπει να αναθεωρούνται συχνά, καθώς η κατάσταση μπορεί να αλλάξει σε καθημερινή βάση, και με βάση διάφορα πολιτικά δρώμενα.
  • Επικοινωνία και καλές σχέσεις μεταξύ των δημοτικών αρχών, η επιβολή του νόμου από τους διάφορους φορείς, θρησκευτικά ινστιτούτα και ηγέτες είναι κύριας σημασίας για να γίνουν οι χώροι λατρείας πιο ασφαλείς.

Newsroom: ‘Protection of Places of Worship’

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://ec.europa.eu/newsroom/pps/items/696367/en